czas przed
pierwszą serią
oraz między
seriami (sek):
ilość serii
(po 5 strzałów):
czas zielony
(sek.):
czas czerwony
(sek.):